Instalacje

Zbiorniki na gaz wykorzystywane są przy budowaniu instalacji grzewczych do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, ogrzewania budynków biurowych oraz hal magazynowych. Zbiorniki zasilają instalacje grzewcze większości ferm drobiu w Polsce, zakładów produkcyjnych - wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest ekonomia i wygoda obsługi.
Gaz płynny często wykorzystywany jest w różnych dziedzinach przemysłu, rolnictwie, hodowli trzody i drobiu. Posiada największą wartość opałową ze wszystkich źródeł energii. Jest czysty ekologicznie i oszczędny w użytkowaniu. Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie brak jest dostępu do sieciowych źródeł zasilania.


Instalacja przemysłowa na gaz płynny zapewnia:

  - niezależność i ciągłość pracy,
  - możliwość poboru dużej ilości gazu, a co za tym idzie mocy – w krótkim okresie czasu,
  - całkowite, nieuciążliwe spalanie, minimalną szkodliwość dla środowiska


Przykładowe zastosowanie instalacji przemysłowych na gaz płynny:

Hodowla trzody i drobiu
Gaz płynny wykorzystywany jest do zasilania promienników ciepła i nagrzewnic powietrza.
Zapewnia doskonałą kontrolę temperatur, co jest niezmiernie istotne szczególnie przy hodowli drobiu.
Suszarnie roślin uprawnych, zbóż, tytoniu itp. - Ze względu na czystość i całkowitość spalania doskonale spełnia rolę paliwa zasilającego urządzenia stosowane w suszarniach.
Malarnie i lakiernie - Obiekty te często usytuowane są poza zasięgiem sieci gazowych. Gaz płynny stosuje się w urządzeniach do malowania jaki i lakierowania.
Obróbka stali, metali, galwanizacja, cynkowanie itp.
Gaz płynny jest doskonałym paliwem dla palników do wytopu i cięcia metalu, podgrzewania blach przeznaczonych do profilowania, opalania piecy grzewczych itp.
Gastronomia, przemysł mięsny, cukiernie i piekarnie
Gaz płynny stosuje się w piecach piekarniczych i innych urządzeniach do obróbki termicznej.
Przemysł papierniczy i drukarnie
Gaz płynny znajduje zastosowanie w instalacjach zasilających urządzenia do odparowywania wilgoci i suszenia farby drukarskiej.
Przemysł budowlany
Gaz płynny powszechnie stosuje się przy produkcji bloków betonowych i prefabrykatów.


Przydomowe zbiorniki na gaz płynny

Zbiorniki są najczęściej instalowane, gdy nie ma odpowiedniej infrastruktury dla przyłącza gazu ziemnego
lub są za wysokie koszty jego podłączenia.

Zaletami takiej instalacji są:
  - uniezależnienie się od zasilania zewnętrznego
  - możliwość zaplanowania wydatków na ogrzewanie
  - łatwa kontrola ilości gazu w zbiorniku
  - tankowanie gdy posiadamy środki finansowe np. latem, kiedy ceny gazu są niższe